Zawór zwrotny kolanowy

zawory-zwrotne_check-valves_szuster-system

Zawory zwrotne kulowe SZUSTERsystem – pierwsze zawory na rynku spełniające wymogi normy PN-EN 12050-4.

Opatentowane zawory zwrotne kolanowe SZUSTERsystem, z uwagi na unikalne parametry oraz cechy użytkowe, znalazły szerokie zastosowanie w przepompowniach ścieków, tłoczniach ścieków oraz agregatach pompowych. Doceniane są również przez Użytkowników sieci wodno-kanalizacyjnych dzięki łatwej obsłudze (możliwości umieszczenia pokrywy w tzw. pozycji serwisowej).

Rozwiązanie SZUSTERsystem to także zawór zwrotny do wody stosowany w zestawach hydroforowych oraz studniach głębinowych.

Dane techniczne

 • Zakres stosowanych średnic: DN32 – DN300
 • Ciśnienie nominalne: PN 10 lub PN 16
 • Temperatura czynnika: maksymalnie 40°C (chwilowo do 60°C)
 • Połączenia gwintowane: PN-EN ISO 228-1
 • Połączenie kołnierzowe: PN-EN 1092-2
 • Wymagania i badania: PN-EN 12050-4
 • Atest PZH do wody pitnej

Zawory zwrotne kolanowe SZUSTERsystem, typu ESK 01 lub COMBI 01 (z połączeniem gwintowym) i ESK 11 lub COMBI 11 (z połączeniem kołnierzowym) służą do samoczynnego zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym medium z przewodu w momencie, kiedy przestaje działać pompa (wyjątkiem jest ESK 11.L – kiedy zaczyna działać pompa). Dodatkową funkcją zaworów typu COMBI jest możliwość ręcznego odcięcia przepływu medium w dowolnej chwili przez zamknięcie zasuwy nożowej będącej integralną częścią konstrukcji urządzenia. Mają zastosowanie w instalacjach ściekowych bez fekaliów i z fekaliami, o temperaturze do 40ºC i pH 4-8

W przeciwieństwie do tradycyjnych zaworów zwrotnych kulowych oraz zaworów klapowych
nasz produkt zapewnia wiele korzyści.

Dla Użytkowników

 • Szybki serwis – łatwy dostęp do wnętrza, możliwość rewizji przewodów przyłączeniowych bez potrzeby demontażu zaworu
 • Cicha praca zaworu w wyniku braku wibracji kuli
 • Mniejsze opory przepływu, co powoduje mniejsze zużycie energii

Dla Projektantów

 • Pełne otwarcie zaworu przy przepływie 0,7 m/s
 • Stały współczynnik oporów miejscowych dla danej prędkości (łatwość doboru)
 • Brak wibracji kuli, co sprzyja cichej pracy zaworu

Dla Producentów pompowni

 • Eliminacja jednego lub dwóch połączeń kołnierzowych:
  – typ ESK (zawór zwrotny + kolano)
  – typ COMBI (zawór zwrotny + kolano + zasuwa nożowa)
 • Mniejszy ciężar konstrukcji
 • Szybszy montaż (mniejsza ilość elementów złącznych)

Rozwój produktu jest dla nas priorytetem. Uważnie wsłuchujemy się w opinie naszych klientów, dzięki czemu ciągle powstają nowe wersje i udoskonalenia, jak np. kule Quasi – pływające stosowane przez producentów tłoczni ścieków z separacją części stałych.

Dodatkowe opcje zaworów zwrotnych

Typ zaworu Cechy Przykłady zastosowań
Wersja długa (L) Zawór w wersji L posiada swobodny przelot
dla kuli o średnicy nominalnej zaworu.
Przepompownie z separacją części stałych,
przepompownie pneumatyczne.
Wersja z kulą pływającą (F) Zawór w wersji F wyposażony jest w kulę tzw. pływającą
o ciężarze właściwym ok. 0,8 g/cm3
Zabezpieczenie przeciwcofkowe
Wersja z kulą quasi (Q) Zawór w wersji Q wyposażony jest w kulę quasi-pływającą
o ciężarze właściwym ok. 1,02 g/cm3
Pompownie pneumatyczne, tłocznie ścieków,
pompy z falownikiem
Wersja z odwodnieniem (D) Zawór w wersji D wyposażony jest w korek spustowy Agregaty pompowe, przepompownie suche,
instalacje grawitacyjne z zaworem przeciwcofkowym

Tabela dostępnych opcji

DN PN 10 PN 16 Żeliwo szare
EN-GJL
Żeliwo sferoidalne
EN-GJS
Wersja
długa (L)
Kula
pływająca (F)
Kula
quasi (Q)
Odwodnienie
(D)
Typ ESK 01 – przyłącza gwintowane
32 standard opcja standard brak brak brak brak brak
40 standard opcja standard brak brak brak brak brak
50 standard opcja standard brak brak opcja brak brak
Typ ESK 11 – przyłącza kołnierzowe
50 standard opcja standard brak brak opcja brak brak
65 standard opcja standard brak brak opcja brak brak
80 standard opcja standard brak opcja opcja opcja opcja
100 standard opcja standard brak opcja opcja opcja opcja
150 standard opcja brak standard brak opcja opcja opcja
200 standard opcja brak standard opcja opcja opcja opcja
250 standard opcja brak standard brak opcja brak opcja
300 standard opcja brak standard brak opcja brak opcja
Typ COMBI 01 – przyłącze na wlocie gwintowane, na wylocie – kołnierzowe
50 standard opcja standard brak brak opcja brak brak
Typ COMBI 11 – przyłącza kołnierzowe
50 standard opcja standard brak brak opcja brak brak
65 standard opcja standard brak brak opcja brak brak
80 standard opcja standard brak brak opcja opcja opcja
100 standard opcja standard brak brak opcja opcja opcja
Typ COMBI 11 – przyłącza kołnierzowe, wersja owalna – O
50.O standard opcja standard brak brak opcja brak brak

Zawory zwrotne kolanowe SZUSTERsystem wykonane są z żeliwa, a ich optymalne zakresy ciśnień pracy są dostosowane do ciśnień występujących w sieciach kanalizacyjnych. Są to ciśnienia rzędu 10/16 [bar] – różne dla każdego typu.

Wymiary zaworów zwrotnych ESK

Zawory zwrotne ESK
wymiary-zaworow-zwrotnych-esk_web2
DN L H D d K l x n S Gw ζ* Masa
(mm) („) (kg)
Typ ESK 01 – przyłącza gwintowane
32 80 80 55 1 1/4 1,4 1,7
40 100 100 60 1 1/2 3,9 2,2
50 100 100 75 2 2,4 4,1
Typ ESK 11 – przyłącza kołnierzowe
50 100 100 165 99 125 ø 19 x 4 2,4 8,1
65 140 140 185 118 145 ø 19 x 4 1,5 10,3
80 165 165 200 133 160 ø 19 x 8 1,7 17
100 200 200 220 156 180 ø 19 x 8 1,6 25,2
150 280 280 285 211 240 ø 23 x 8 1,6 60
200 350 350 340 266 295 ø 23 x 8 (12) 1,6 76,5
250 425 425 400 319 350 ø 23 x 12 131
300 510 510 455 375 400 ø 23 x 12 195,5
Typ ESK 11 – przyłącza kołnierzowe, wersja długa – L (Long)
80 200 200 200 133 160 ø 19 x 8 17,6
100 250 250 220 156 180 ø 19 x 8 1,6 26,3
200 400 400 340 266 295 ø 23 x 8 77,6
Zawory zwrotne COMBI
wymiary-zaworow-zwrotnych-combi_web2
DN L H D d K l x n S Gw ζ* Masa
(mm) („) (kg)
Typ COMBI 01 – przyłącze na wlocie gwintowane
50 110 100 165 102 125 ø 19 x 4 75 2 2,6 8,4
Typ COMBI 11 – przyłącza kołnierzowe
50 110 100 165 102 125 ø 19 x 4 75 2,6 10,4
65 155 140 180 122 145 ø 19 x 4 17,4
80 165 165 200 138 160 ø 19 x 8 1,8 23,9
100 200 200 220 160 180 ø 19 x 8 1,7 33,6
Typ COMBI 11 – przyłącza kołnierzowe, wersja owalna – O (oval)
50.O 115 100 148 114 ø 18 x 2 2,4 9,6

Sposób montażu zaworów zwrotnych

instalacja_zaworow_razem_szuster_system

Zawór zwrotny zastępuje kolano na rurociągu i eliminuje jedno połączenie kołnierzowe (w przypadku wersji COMBI eliminuje dwa połączenia kołnierzowe). Jest umiejscowiony pod kątem prostym i łączy rurociąg pionowy z poziomym.

Zawory zwrotne kolanowe SZUSTERsystem, typu ESK 01 i ESK 11 mogą być montowane w poziomych i pionowych instalacjach ściekowych w pozycjach, jak na poniższym rysunku. Po zamontowaniu zaworu w odpowiedniej pozycji należy doprowadzić medium do rurociągu i równocześnie obserwować szczelność elementów zaworu. Podczas pierwszego uruchomienia należy określić czy funkcja blokowania zwrotnego przepływu cieczy działa poprawnie.

Zasada działania oraz testy zaworów zwrotnych