SZUSTERsystem dla Projektantów

Produkty SZUSTERsystem to rozwiązania tworzone z myślą o Projektantach sieci kanalizacyjnej.

Zawory zwrotne kolanowe

szuster-system-zawor-zwrotny

1.

Pełne otwarcie zaworu przy przepływie 0,7 m/s oraz stały współczynnik oporów miejscowych dla danej prędkości (łatwość doboru). Przeczytaj artykuł Zawory zwrotne do przepompowni ścieków zawierających fekalia V, który zawiera wykres porównawczy współczynników oporów miejscowych zaworów kolanowych SZUSTERsystem oraz tradycyjnych zaworów zwrotnych.

2.

Brak wibracji kuli, co sprzyja cichej pracy zaworu. Zmniejszenie poziomu hałasu w przepompowni opisano w studium przypadku na przykładzie komunalnej przepompowni ścieków w Szczecinie gdzie dokonano wymiany tradycyjnego zaworu zwrotnego kulowego na zawór SZUSTERsystem.

Kolumny EKON, EKOS

szuster-system-kolumny-ekon-ekos

1.

Funkcja obsługi tylko z poziomu terenu. Przeczytaj artykuł Aspekty bezpieczeństwa i higieny obsługi systemów transportu ścieków, który podkreśla, jak ważne jest zachowanie zasad BHP, szczególnie w kontekście występowania w kanalizacji śmiercionośnych gazów tj. siarkowodór i metan.

2.

Zmniejszona powierzchnia zabudowy oraz brak konieczności wykonywania odgałęzienia na rurociągu tłocznym w przypadku studni spustowej. Aspekty te są szczególnie istotne w przypadku gęstej sieci miejskiej, gdzie należy dostosować się do istniejącej zabudowy.

Suche przepompownie ścieków EDP

przepompownia ścieków

1.

Ograniczenie przestrzeni retencyjnej martwej do minimum i tym samym do minimum ograniczenie powstawania odorów. Obejrzyj film, który prezentuje zasadę działania oraz budowę suchej przepompowni ścieków EDP.

2.

Możliwość zastosowania zespołów pompowych dowolnego producenta, który posiada w swojej ofercie pompy z zewnętrznym płaszczem chłodzącym.

3.

Możliwość zabudowy w bliskim sąsiedztwie budynków mieszkalnych lub gospodarczych. Poprzez ograniczenie powstawania odorów suche przepompownie ścieków EDP można zlokalizować na terenach silnie zurbanizowanych.

Pneumatyczne przepompownie ścieków EPP

szuster-system-pneumatyczne-przepompownie-ciekw

1.

Odświeżanie pompowanych ścieków, zapobiegając ich zagniwaniu podczas transportu. Obejrzyj film, na którym przedstawiciel MPWiK Leszno podkreśla, jak istotna jest to cecha z punktu widzenia eksploatacji przepompowni.

2.

Możliwość tłoczenia na bardzo duże odległości i/lub wysokości – ciśnienie tłoczenia 8-10 barów. Dzięki zastosowaniu sprężarek istnieje możliwość zastosowania przepompowni ścieków EPP w miejscach, gdzie do tej porty nie było to możliwe z uwagi na odległość i/lub wysokość. Poprzez zastosowanie pneumatycznej przepompowni ścieków istnieje możliwość budowy jednego urządzenia zamiast kaskady kilku przepompowni.

3.

Możliwość zabudowy w bliskim sąsiedztwie budynków mieszkalnych lub gospodarczych.