Realizacje

Zawory zwrotne SZUSTERsystem –
– przykład zmniejszenia poziomu hałasu w przepompowni

Wyzwanie

Hałas rzędu 110dB, panujący wewnątrz przepompowni ścieków w Szczecinie na ul. Szczawiowej, sprawiał trudności w wykonywaniu czynności eksploatacyjnych przez obsługę Zakładów Wodociągów i Kanalizacji. Był on spowodowany uderzeniami kul podczas zamykania się zaworów zwrotnych.

Nasze rozwiązanie

Ratunkiem na zaistniałą sytuację okazała się wymiana zastosowanego, liniowego zaworu zwrotnego na zawór SZUSTERsystem typu ESK.

Usytuowanie zaworów zwrotnych SZUSTERsystem tam, gdzie występuje kolano 90°, zmniejsza wibracje kuli. Dodatkowo rozwiązanie to jest zdecydowanie trwalsze i bardziej odporne na zanieczyszczenia. Zawór zwrotny typu ESK w zakresie zalecanych prędkości przepływu ścieków pracuje jako typowe kolano, jednocześnie je zastępując.

Rezultat

Dzięki zastosowaniu zaworu zwrotnego SZUSTERsystem typu ESK zmniejszono hałas w przepompowni do poziomu dopuszczalnego, który nie zagraża już bezpieczeństwu obsługi. Osiągnięcie takiego efektu jest możliwe m.in. poprzez unikatową konstrukcję zaworu – skrócenie drogi elementu zamykającego z położenia pełnego otwarcia do położenia zamknięcia, co ogranicza silne i niekontrolowane uderzenia hydrauliczne.

Wyniki poziomu hałasu zostały potwierdzone przez niezależną jednostkę pomiarów akustyki – przedsiębiorstwo EKOLOGPOL.

pompownia-ciekw-szczecin-przed-modernizacja-i-po-modernizacji-szuster-system-blog