Realizacje

Zawory zwrotne w studni głębinowej i zestawie hydroforowym (Redło)

Wyzwanie

W jednej ze stacji uzdatniania wody podczas realizacji zadania „Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty” wykonawca otrzymał za zadanie od inwestora rozwiązanie problemu zarastania zaworów zwrotnych grzybkowych sprężynowych przez wytrącające się węglany wapnia w zestawie hydroforowym.

Nasze rozwiązanie

Wykonawca zastąpił zawory zwrotne grzybkowe sprężynowe na zawory zwrotne kolanowe ESK 11 DN80. Element ruchomy zaworu, jakim jest kula, posiada nieskończenie wiele miejsc styku, dlatego nie występuje ryzyko zarastania związkami węglanu wapnia. Dodatkowo wykorzystano również przewagę zaworów zwrotnych kulowych kolanowych ESK 11 w szybkości ich reakcji na przepływ wsteczny w stosunku do zaworów zwrotnych klapowych i klasycznych zaworów zwrotnych kulowych.

Rezultat

Dzięki zastosowaniu zaworów ESK 11 DN80 wyeliminowano zarastanie zaworów zwrotnych grzybkowych sprężynowych wytrącającymi się węglanami wapnia, co prowadzi do ich uszkodzenia, a ponadto obniżono znacznie straty ciśnienia.