Sucha przepompownia ścieków EDP

przepompownia ścieków

Sucha przepompownia ścieków EDP to kompaktowe urządzenie, gwarantujące bezpieczeństwo obsługi oraz spełniające zharmonizowaną normę europejską PN-EN 12050-1.

Sucha przepompownia ścieków SZUSTERsystem to rozwiązanie cieszące się rosnącą popularnością. Użytkownicy podkreślają elastyczność technologii – możliwość zastosowania pomp ściekowych dowolnego producenta, w zależności od preferencji. Sucha przepompownia ścieków EDP spełnia wymagania normy PN EN: 12050 „Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu”.

Jest to również technologia rozwiązująca aktualne problemy uciążliwości zapachowej. Układ zewnętrznego zbiornika rurowego i zbiornika rozdzielczego zapewnia nie tylko odpowiednią ilość przestrzeni retencyjnej do pompowania ścieków, ale również ogranicza przestrzeń retencyjną martwą, która minimalizuje powstawanie odorów.

Sucha przepompownia ścieków EDP składa się z dwóch głównych elementów: zewnętrznego, rurowego zbiornika retencyjnego oraz komory suchej (części technologicznej), w której znajduje się armatura, pompy oraz układ sterowania automatyki. Rurowy zbiornik retencyjny został tak zaprojektowany, aby chronić pompy przed uszkodzeniem częściami stałymi znajdującymi się w ściekach komunalnych. Pełni on funkcję separatora, w którym większe części stałe są zatrzymywane i dawkowane stopniowo, by zapewnić bezpieczeństwo działania całego układu. Zalecane jest czyszczenie zbiornika retencyjnego raz na pół roku. Z opinii przekazywanych przez Użytkowników odbywa się to nawet rzadziej.

Dane techniczne

 • Zgodność z normami zharmonizowanymi: PN-EN 12050-1, PN-EN 12050-2, PN-EN 12050-4
 • Zgodność z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011
 • Możliwość zastosowania pomp dowolnego producenta

Zastosowanie

 • Transport ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych
 • Przepompownie ścieków: główne, sieciowe i lokalne
 • Obiekty technologiczne z suchą lokalizacją pomp

W przeciwieństwie do tradycyjnych przepompowni układ suchej przepompowni ścieków EDP eliminuje ryzyko tworzenia się tzw. kożucha ściekowego, który stopniowo obrywając się może doprowadzić do uszkodzenia pompy. Suche przepompownie ścieków EDP posiadają wiele zalet. Sprawdź ogólny opis przepompowni ścieków w tym suchej przepompowni ścieków EDP w artykule na blogu wodkany.pl.

Dla Użytkowników

 • Zabezpieczenie armatury i pomp przed nagłymi zrzutami ścieków zanieczyszczonych częściami stałymi dzięki zastosowaniu poziomego rurowego zbiornika retencyjnego
 • Bezpieczna oraz higieniczna obsługa dzięki umieszczeniu części technologicznej w komorze suchej
 • Możliwość odcięcia układu i przeprowadzenia konserwacji zespołów pompowych w higienicznych warunkach
 • Ograniczenie przestrzeni retencyjnej martwej do minimum i tym samym ograniczenie do minimum powstawania odorów
 • Możliwość zabudowy w bliskim sąsiedztwie budynków mieszkalnych lub gospodarczych

Dla Projektantów

 • Ograniczenie martwej przestrzeni retencyjnej do minimum i tym samym zredukowanie do minimum powstawania odorów
 • Możliwość zastosowania zespołów pompowych dowolnego producenta
 • Możliwość zabudowy w bliskim sąsiedztwie budynków mieszkalnych lub gospodarczych

Dla Wykonawców

 • Konkurencyjna cena w porównaniu do innych rozwiązań wykonanych w technologii suchej
 • Możliwość zastosowania zespołów pompowych dowolnego producenta

Budowa suchej przepompowni ścieków EDP

Sucha przepompownia ścieków EDP stanowi kompletne, w pełni zautomatyzowane urządzenie, składające się z  prefabrykowanego zestawu technologicznego zabudowanego wraz z pompami w komorze suchej i współpracującego z zewnętrznym rurowym zbiornikiem retencyjnym.

* Najedź kursorem na wybrany obrazek, by go zatrzymać.

Opis i zasada działania suchej przepompowni ścieków EDP

Ścieki dopływają do przepompowni przez studnię kaskadową i poziomy rurowy zbiornik retencyjny. Są one kierowane do zbiornika rozdzielczego z przyłączonymi zespołami pompowymi, które automatycznie załączają się naprzemiennie po osiągnięciu odpowiedniego poziomu ścieków w zbiorniku rozdzielczym. Poziom ten jest mierzony za pomocą przetwornika ciśnienia hydrostatycznego, a w przypadku jego awarii – za pomocą czujników alarmowych wysokiego i niskiego poziomu. Przetwornik i czujniki zainstalowane w zbiorniku rozdzielczym współpracują z rozdzielnicą elektryczną realizującą zadany algorytm sterowania w systemie pracy automatycznej. Przy intensywnym napływie i przekroczeniu poziomu załączenia jednej pompy, następuje załączenie drugiej. Pojemność zbiornika rozdzielczego, jak i wydajność oraz ilość zespołów pompowych dobrane są z uwzględnieniem ilości dopływających ścieków. Całość suchej przepompowni ścieków zabudowana jest w komorze suchej (prefabrykowane kręgi betonowe lub polimerobetonowe, czy też gotowe studnie z tworzyw sztucznych), co umożliwia bezpośredni wgląd w prawidłowość pracy przepompowni oraz ułatwia demontaż, wymianę i konserwację jej poszczególnych elementów w higienicznych warunkach.

Zestawienie parametrów typoszeregu

Typ* Maksymalny dopływ Minimalna średnica
pionu tłocznego
Ilość pomp Minimalna pojemność retencyjna**
EDP [m3/h] [mm] [szt.] [l]
01 40 80 1 320
02, 03 40 80 2 160
04 65 100 2 250
05, 06 145 150 2 560
07 250 200 2 990
08, 09, 10 400 250 2 1550
11, 12 575 300 2 2230

* Podział typów przepompowni EDP wynika z różnicy parametrów niewidocznych w tabeli (np. wysokość podnoszenia) i dostosowywanych do konkretnej aplikacji.
** Minimalna pojemność retencyjna została obliczona w oparciu o minimalną wydajność i liczbę załączeń pojedynczej pompy (nie więcej niż 10 cykli na godzinę). Określona pojemność może zostać zmniejszona, gdy zostaną użyte pompy o większej wydajności i/lub gdy napływ jest mniejszy od maksymalnego.