Pneumatyczne przepompownie ścieków EPP

pneumatyczna-przepompownia-sciekow-epp-grafika-szuster-system

Pneumatyczna przepompownia ścieków EPP zwana również jako pneumatyczna tłocznia ścieków to pierwsze polskie urządzenia do tłoczenia ścieków sprężonym powietrzem spełniające zharmonizowaną normę europejską PN-EN 12050-1.

Tłocznia ścieków EPP jest kompletnym, w pełni zautomatyzowanym urządzeniem, niewymagającym stałej obsługi, przeznaczonym do przepompowywania ścieków komunalnych w systemach kanalizacji ciśnieniowej, w szerokim zakresie wydajności i wysokości podnoszenia jedynie za pomocą sprężonego powietrza – układ bez pomp. Pneumatyczna przepompownia ścieków EPP jest opatentowanym urządzeniem i spełnia wymagania normy PN EN: 12050 „Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu”.

Dodatkowo tłocznia ścieków tworzona była pod kątem minimalizacji zużycia powietrza (wyposażona jest m.in. w specjalny system oszczędzania i odzysku powietrza), dzięki czemu ogólna sprawność energetyczna całego układu jest wyższa niż w innych tłoczniach pneumatycznych.

Produkcja i sprzedaż takiego produktu, jak pneumatyczna przepompownia ścieków EPP stanowi uzupełnienie niszy rynkowej o produkt dający nowe wartości funkcjonalne oraz użytkowe.

Dane techniczne

 • Zgodność z normami zharmonizowanymi: PN-EN 12050-1, PN-EN 12050-2, PN-EN 12050-4
 • Zgodność z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011
 • Wysokość podnoszenia do 10 barów (wyższe ciśnienie dla specjalnych wykonań)
 • Wolny przelot od DN80 do DN200

Zastosowanie

 • Transport ścieków na duże odległości i/lub wysokości podnoszenia z wymaganym ciśnieniem do 10 barów
 • Ścieki bytowo-gospodarcze i przemysłowe
 • Główne, sieciowe lub lokalne przepompownie ścieków
 • Transport ścieków na odcinkach zagrożonych zagniwaniem w przewodzie tłocznym (funkcja okresowego napowietrzania i/lub opróżniania rurociągu ze ścieków)

W odróżnieniu od tradycyjnych układów z pompami zatapialnymi, pneumatyczne przepompownie ścieków EPP posiadają wiele zalet.

Dla Użytkowników

 • Odświeżanie pompowanych ścieków zapobiegając ich zagniwaniu podczas transportu
 • Możliwość okresowego całkowitego opróżniania rurociągu tłocznego poprzez jego przedmuchanie sprężonym powietrzem
 • Bezpieczna oraz higieniczna obsługa poprzez umieszczenie części technologicznej w komorze suchej
 • Możliwość dopasowania wydajności układu do aktualnych potrzeb bez konieczności wymiany jakichkolwiek urządzeń
 • Transport ścieków przy nierównomiernych dopływach, zapobieganie ich zagniwaniu i wydzielaniu się odorów

Dla Projektantów

 • Odświeżanie pompowanych ścieków, zapobiegając ich zagniwaniu podczas transportu
 • Możliwość tłoczenia na bardzo duże odległości i/lub wysokości – ciśnienie tłoczenia do 10 barów
 • Bezpieczna oraz higieniczna obsługa poprzez umieszczenie części technologicznej w komorze suchej

Dla Wykonawców

 • Konkurencyjna cena poprzez optymalizację zmniejszenie gabarytów zbiornika podziemnego
 • Możliwość rezygnacji z instalacji zaworów odpowietrzająco-napowietrzających na przewodzie tłocznym

Budowa pneumatycznej przepompowni ścieków EPP

Pneumatyczna tłocznia ścieków EPP stanowi kompletne i w pełni zautomatyzowane urządzenie. Składa się z zewnętrznego kontenera technologicznego oraz zbiornika retencyjnego łączącego studnię napływową z suchą komorą przepompowni. .

* Najedź kursorem na wybrany obrazek, by go zatrzymać

Opis i zasada działania pneumatycznej przepompowni ścieków EPP

Zasada działania przepompowni ścieków EPP polega na cyklicznym, naprzemiennym występowaniu dwóch faz pracy przepompowni: fazy napełniania i fazy tłoczenia.

Podczas fazy napełniania ścieki dopływają do zewnętrznego poziomego rurowego zbiornika retencyjnego, skąd przepływają poprzez komorę napływową do zbiorników roboczych przez otwarte zawory napływowe. Zawór upustowy jest otwarty, aby mogło uchodzić powietrze ze zbiorników roboczych, zaś wszystkie pozostałe zawory pozostają zamknięte. Po wypełnieniu zbiorników roboczych ściekami, ścieki dalej gromadzą się w komorze napływowej oraz w rurowym zbiorniku retencyjnym. Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu ścieków w rurowym zbiorniku retencyjnym następuje załączenie fazy tłoczenia ścieków, która trwa aż do chwili osiągnięcia poziomu wyłączenia.

Faza tłoczenia rozpoczyna się od zamknięcia zaworów upustowych. Zawór kolanowy napływowy zamyka się pod wpływem doprowadzonego powietrza sterującego do zbiornika roboczego poprzez otwarcie zaworu sterującego. Po zamknięciu zaworu napływowego otwiera się zawór powietrza roboczego, którym wtłaczane jest sprężone powietrze, w efekcie czego otwiera się zawór zwrotny kolanowy znajdujący się na odpływie ze zbiorników roboczych, zaś ścieki zostają wypchnięte sprężonym powietrzem ze zbiornika roboczego i wtłoczone do przewodu tłocznego. Tłoczenie ścieków trwa do chwili upłynięcia nastawionego czasu lub osiągnięcia odpowiedniego poziomu ścieków w zbiorniku roboczym. Następnie otwiera się zawór upustowy i powietrze znajdujące się wewnątrz zbiornika roboczego zostaje rozprężone w tłumiku, za którym znajduje się biofiltr. Po zakończeniu fazy tłoczenia układ przechodzi w fazę napełniania. Cykle powtarzają się, a powietrze jest wtłaczane naprzemiennie do zbiorników roboczych, aż poziom ścieków w rurowym zbiorniku retencyjnym osiągnie minimum.

Zestawienie parametrów typoszeregu

Typ Maksymalny dopływ Maksymalna średnica pionu tłocznego Minimalna ilość sprężarek Ilość zbiorników roboczych Minimalna pojemność retencyjna*
EPP [m3/h] [mm] [szt.] [szt.] [l]
01 8 80 1 1 350
02 16 80 1 2 350
03 28 80 1 2 350
04 40 100 1 2 550
05 70 125 2 2 425
06 100 150 2 2 615
07 140 150 2 2 615
08 200 200 2 2 1100

* Minimalna pojemność retencyjna może zostać zmniejszona, gdy napływ będzie mniejszy od maksymalnego lub/i zmniejszona zostanie liczba sprężarek.

Przykłady zastosowań

Nasze wdrożenia: Stawno, gmina Złocieniec, woj. zachodniopomorskie, Polska