Kolumny EKON, EKOS

kolumny-ekon-ekos-columns-szuster-system

Kolumny EKON (zawór odpowietrzający) i EKOS (funkcja płucząco – spustowa) gwarantują bezpieczeństwo obsługi oraz pozwalają na precyzyjne zlokalizowanie zatoru.

Podstawowymi funkcjami kolumn EKON (odpowietrzająco – napowietrzające) oraz EKOS (płucząco – spustowe) są odprowadzanie i doprowadzanie dużych ilości powietrza, zabezpieczenie rurociągu przez wahaniem ciśnień, suchobiegiem pomp, uderzeniami hydraulicznymi.

Kolumny EKON posiadają zawór odpowietrzający gwarantujący poprawne działanie rurociągu tłocznego, a kolumny EKOS pełnią funkcję rewizyjną.

Kolumny EKON mogą również pełnić funkcję wyłącznie napowietrzającą w celu uniknięcia wystąpienia podciśnienia w kanalizacji ciśnieniowej ścieków. W tym przypadku jest dodatkowo stosowany zawór jednokierunkowy, który zamyka odpływ powietrza, zwłaszcza w miejscach występowania zjawiska lewara hydraulicznego. Tym samym brak jest odpływu powietrza z rurociągu tłocznego poprzez kolumnę EKON, w trakcie jego płukania sprężonym powietrzem, co zmniejsza straty energetyczne i zapotrzebowanie na moc urządzenia płuczącego.

Kolumny EKON mogą być również wyposażone w specjalne zawory, nie tylko w miejscach występowania lewara hydraulicznego. W tym przypadku, jest stosowany specjalny zawór quasi-jednokierunkowy, który ogranicza odpływ powietrza, gdy uciekające powietrze przekracza wartość progową. Tym samym tworzy tymczasowe, powolne zamknięcie układu podczas płukania, spowalniając prędkość ścieków i zapobiegając efektowi uderzenia wodnego. Zawór ten może być również wykorzystywany dla rurociągów tłocznych ścieków płukanych sprężonym powietrzem.

Do wdrożenia kolumn przyczyniło się uważane słuchanie potrzeb i opinii Użytkowników sieci wodno-kanalizacyjnych. Był to warunek spełnienia wymogów specyfikacji technicznej w ramach kontraktu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty”. Specyfikacja ta wymagała zastosowania bezpiecznego systemu odpowietrzenia ścieków na rurociągu tłocznym.

Kolumny SZUSTERsystem są wielofunkcyjne i gwarantują bezpieczeństwo obsługi. W tradycyjnych rozwiązaniach zawór odpowietrzający zlokalizowany jest w studni złazowej.

Operatorzy podczas czynności eksploatacyjnych narażeni są na zagrożenie śmiercionośnymi gazami tj. trujący siarkowodór i wybuchowy metan. Kolumny EKON, EKOS eliminują te poważne zagrożenia, ponieważ obsługa odbywa się z poziomu terenu.

kolumny-ekon-ekos_wielofunkcyjne_szuster-system

Dane techniczne

 • Typy kolumn: EKON (odpowietrzająco – napowietrzająca), EKOS (płucząco-spustowa)
 • Zakres stosowanych średnic: DN50 – DN200
 • Ciśnienie nominalne: PN 1,0 MPa lub PN 1,6 MPa
 • Połączenie kołnierzowe: PN-EN 1092-2
 • Ścieki bez fekaliów i zawierające fekalia, deszczowe i przemysłowe
 • Temperatura ścieków od 5°C do 70°C i pH 4-8

Zastosowanie

 • Umożliwienie płukania i opróżniania rurociągu pod ciśnieniem w dowolnym kierunku
 • Odpowietrzanie rurociągu w najwyższych punktach sieci, na długich opadających i wznoszących się trasach rurociągów, przed miejscami dławienia przepływu oraz za pompami
 • Napowietrzanie rurociągu w miejscach zagrożonych występowaniem podciśnienia

Kolumny znalazły szczególne uznanie wśród Użytkowników sieci kanalizacyjnych. Bezpieczeństwo, łatwość oraz szybkość użytkowania stanowią o popularności tego rozwiązania. W porównaniu do tradycyjnych rozwiązań, kolumny EKON, EKOS posiadają wiele zalet.

Dla Użytkowników

 • Płukanie i opróżnianie rurociągu kanalizacji ściekowej w dowolnym kierunku dzięki zastosowaniu stojaka hydrantowego
 • Bezpieczna obsługa z poziomu terenu
 • Krótki czas montażu i demontażu zaworu napowietrzającego oraz redukcja kosztów serwisowania dzięki zastosowaniu szybkozłącza
 • Możliwość precyzyjnego zlokalizowania zatoru (zamontowany manowakuometr w stojaku hydrantowym)

Dla Projektantów

 • Funkcja obsługi tylko z poziomu terenu
 • Zmniejszona powierzchnia zabudowy
 • Brak konieczności wykonywania odgałęzienia na rurociągu tłocznym w przypadku studni spustowej

Dla Wykonawców

 • Skrócony czas montażu dzięki kompaktowej zabudowie
 • Brak konieczności wykonania szerokiego i głębokiego wykopu, jak w przypadku studni betonowej
 • Brak konieczności wykonywania odgałęzienia na rurociągu tłocznym w przypadku studni spustowej

Rozwój produktu jest dla nas priorytetem. Uważnie wsłuchujemy się w opinie naszych klientów, dzięki czemu ciągle powstają nowe wersje i udoskonalenia.

Opis działania kolumn

Montaż odbywa się na poziomym odcinku rurociągu w pozycji pionowej przy maksymalnym odchyleniu +/- 2°. Precyzyjne zlokalizowanie zatoru, który powstał w rurociągu tłocznym, jest możliwe dzięki stojakowi hydrantowemu z zamontowanym manowakuometrem. Poprzez analizę spadku ciśnienia można dokładnie określić odcinek sieci, który jest niedrożny.

Wykorzystując zasuwy po obu stronach kolumn oraz innowacyjne szybkozłącze, do którego należy wpiąć stojak hydrantowy, dokonuje się przezbrojenia kolumny. Należy przepłukać wybrany odcinek rurociągu pozbawiając się zatoru, a następnie wykonać czynności przywracające stan pierwotny. Cała operacja przezbrojenia nie powinna zając dłużej niż 15 minut.

szybkie_przezbrojenie_kolumn_szuster-system
kolumny-ekon-ekos-zator-1-szuster-system
kolumny-ekon-ekos-zator-2-szuster-system

Parametry i budowa kolumn

Kolumny żeliwne GGG
wymiary-kolumn-zeliwynych-ggg-szuster-system_web1
DN PN* X Y Z d K l x n Masa kolumny EKON Masa kolumny EKOS Masa stojaka hydrantowego
[mm] [Mpa] [mm] [kg]
80 1,0 ~680 ~500 158 180 8 x M16 110 97 13,8
100 1,0 ~690 ~500 188 210 8 x M16 120 107 13,8
150 1,0 ~750 ~540 212 240 8 x M20 167 154 13,8
200 1,0 ~770 ~540 268 295 8 x M20 217 204 13,8
Kolumny nierdzewne INOX
wymiary-kolumn-nierdzewnych-inox-szuster-system_web1
DN PN* X Y Z d K l x n Masa kolumny EKON-INOX Masa kolumny EKOS-INOX Masa stojaka hydrantowego
[mm] [Mpa] [mm] [kg]
50 1,0 ~535 ~440 ~585 102 125 4 x M16 78 71 13,8
65 1,0 ~540 ~445 ~590 122 145 4 x M16 82 75 13,8
80 1,0 ~535 ~440 ~585 138 160 8 x M16 86 70 13,8
100 1,0 ~550 ~440 ~590 158 180 8 x M16 96 81 13,8
125 1,0 ~560 ~455 ~590 188 210 8 x M16 100 86 13,8
150 1,0 ~570 ~460 ~610 212 240 8 x M20 104 91 13,8
200 1,0 ~630 ~465 ~665 268 295 8 x M20 114 101 13,8

Zasada działania kolumn EKON, EKOS

Publikacje