Bezemisyjny Transport Ścieków BTS

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-0685/16-00.

e01732-bts-kompakt-champion.pdf

Technologia Bezemisyjnego Transportu Ścieków BTS przeciwdziała zagniwaniu i powstawaniu odorów

BTS (stacja przedmuchu sprężonym powietrzem) to innowacyjne urządzenie do przedmuchu i napowietrzania rurociągu tłocznego sprężonym powietrzem jako ekologiczna metoda na ścieki bez odorów. Zasada działania  oparta jest o dynamiczny i inteligentny algorytm modelujący przepływ powietrza i ścieków w rurociągu tłocznym oraz utrzymujący pompę w zakresie dopuszczalnej pracy.

Wyniki testów tej technologii przewyższyły oczekiwania. Nie tylko zmniejszono ilość wytwarzanego siarkowodoru – opracowany przez nas system pozwala także odzyskać utraconą efektywność pracy układu tłocznego, wyraźnie redukując przy ty koszty eksploatacji.

Zastosowanie

 • Przewody tłoczne o wydłużonym czasie przetrzymywania ścieków powodującym zagniwanie
 • Istniejące bądź projektowane przepompownie ścieków, współpracujące z rurociągami o średnicy do DN200
 • Układy tłoczne o niskich prędkościach przepływu, które ulegają zamulaniu

Odory to olbrzymi kłopot, nie tylko dla Mieszkańców, ale przede wszystkim dla Użytkowników sieci kanalizacyjnych. Bezemisyjny Transport Ścieków do skuteczna odpowiedź na ten problem. W porównaniu do tradycyjnych rozwiązań, BTS posiada wiele zalet.

Korzyści dla Użytkowników

 • W wyniku przedmuchu rurociągów sprężonym
  powietrzem następuje:
  1. Likwidacja odorów poprzez ograniczenie i zapobieganie zagniwania ścieków
  2. Wyeliminowanie konieczności stosowania związków chemicznych
  3. Przywrócenie pierwotnej sprawności układu w wyniku intensywnego płukania przewodu tłocznego oraz zapobieganie przed jego ponownym zamuleniem i zarastaniem filmem biologicznym
  4. Ograniczenie korozji siarczanowej w rurociągach i innych elementach infrastruktury (armatura, pompy, studnie betonowe)
 • Innowacyjny algorytm pracy działający w oparciu o dedykowany moduł obliczeniowy i optymalizacyjny utrzymuje pompę w swojej  charakterystyce oraz optymalizuje zużycie energii całego systemu łącznie z przepompownią
 • Ograniczenie lub eliminacja zaworów odpowietrzająco – napowietrzających, co zmniejszy koszty inwestycyjne i eksploatacyjne

Porównanie stężenia siarkowodoru w studni rozprężnej przed i po zastosowaniu Bezemisyjnego Transportu Ścieków

Porównanie stężenia siarkowodoru w studni rozprężnej przed i po zastosowaniu Bezemisyjnego Transportu Ścieków

Dzięki wtłoczeniu sprężonego powietrza do rurociągu, następuje skrócenie czasu przebywania ścieków, a tym samym ograniczenie zjawiska ich zagniwania. Ponad to, poprzez napowietrzanie ścieków, BTS zapobiega ponownemu zagniwaniu i powstawaniu odorów.

Porównanie dziennego zużycia energii dla układu tłocznego bez BTS (same pompy) oraz po zastosowaniu Bezemisyjnego Transportu Ścieków (pompy + sprężarka)

Innowacyjny algorytm sterujący utrzymuje pompy w swojej charakterystyce, optymalizując zużycie energii a odzyskana pierwotna sprawność układu dodatkowo wpływa na ich wydajniejszą pracę, poprawiając energooszczędność.

wyd

Zestawienie parametrów typoszeregu

Stacja przedmuchu sprężonym powietrzem
Typ Maksymalna moc układu Minimalna średnica rurociągu sprężonego powietrza Maksymalne ciśnienie Maksymalne wymiary kontenera BTS
[kW] [mm] [bar] 1,78×2,48×2,57
1 0,8 32 10 1,78×2,48×2,57
2 9,5 32 10 2,78×2,95×2,85
3 11,5 32 13 2,78×2,95×2,85
4 15 40 13 2,78×2,95×2,85
5 19 40 13 2,78×2,95×2,85
6 22,5 40 13 2,78×2,95×2,85
7 26 50 13 2,78×2,95×2,85
8 34 50 13 2,78×2,95×2,85
9 41 63 13 2,78×2,95×2,85
10 49 63 13 2,78×2,95×2,85

Film promocyjny Bezemisyjnego Transportu Ścieków