• en
  • gb
  • ru
  • zh-hans

Zasada działania suchej przepompowni ścieków EDP

Sucha przepompownia ścieków EDP stanowi kompletne, w pełni zautomatyzowane urządzenie, składające się z prefabrykowanego zestawu technologicznego zabudowanego wraz z pompami w komorze suchej i współpracującego z zewnętrznym poziomym rurowym zbiornikiem retencyjnym.

Ścieki dopływają do przepompowni przez studnię kaskadową i poziomy rurowy zbiornik retencyjny. Są one kierowane do zbiornika rozdzielczego z przyłączonymi zespołami pompowymi, które automatycznie załączają się naprzemiennie po osiągnięciu odpowiedniego poziomu ścieków w zbiorniku rozdzielczym. Poziom ten jest mierzony za pomocą przetwornika ciśnienia hydrostatycznego, a w przypadku jego awarii – za pomocą czujników alarmowych wysokiego i niski go poziomu. Przetwornik i czujniki zainstalowane w zbiorniku rozdzielczym współpracują z rozdzielnicą elektryczną realizującą zadany algorytm sterowania w systemie pracy automatycznej. Przy intensywnym napływie i przekroczeniu poziomu załączenia jednej pompy, następuje załączenie drugiej. Pojemność zbiornika rozdzielczego, jak i wydajność oraz ilość zespołów pompowych dobrane są z uwzględnieniem ilości dopływających ścieków.

Całość suchej przepompowni ścieków zabudowana jest w komorze suchej (prefabrykowane kręgi betonowe lub polimerobetonowe albo gotowe studnie z tworzyw sztucznych), co umożliwia bezpośredni wgląd w prawidłowość pracy przepompowni oraz ułatwia demontaż, wymianę i konserwację jej poszczególnych elementów w higienicznych warunkach.