• en
 • gb
 • ru
 • zh-hans

Sucha przepompownia ścieków EDP

Sucha przepompownia ścieków EDP to kompaktowe urządzenie, gwarantujące bezpieczeństwo obsługi oraz spełniające zharmonizowaną normę europejską PN-EN 12050-1.

Sucha przepompownia ścieków SZUSTER system to rozwiązanie cieszące się rosnącą popularnością. Użytkownicy podkreślają elastyczność technologii – możliwość zastosowania pomp ściekowych dowolnego producenta, w zależności od preferencji. Sucha przepompownia ścieków EDP spełnia wymagania normy PN EN: 12050 „Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu”.

Jest to również technologia rozwiązująca aktualne problemy uciążliwości zapachowej. Układ zewnętrznego zbiornika rurowego i zbiornika rozdzielczego zapewnia nie tylko odpowiednią ilość przestrzeni retencyjnej do pompowania ścieków, ale również ogranicza przestrzeń retencyjną martwą, która minimalizuje powstawanie odorów.

Sucha przepompownia ścieków EDP składa się z dwóch głównych elementów: zewnętrznego, rurowego zbiornika retencyjnego oraz komory suchej (części technologicznej), w której znajduje się armatura, pompy oraz układ sterowania automatyki. Rurowy zbiornik retencyjny został tak zaprojektowany aby chronić pompy przed uszkodzeniem częściami stałymi znajdującymi się w ściekach komunalnych. Pełni on funkcję separatora, w którym większe części stałe są zatrzymywane i dawkowane stopniowo tak aby zapewnić bezpieczeństwo działania całego układu. Zalecane jest czyszczenie zbiornika retencyjnego raz na pół roku. Z opinii przekazywanych przez Użytkowników odbywa się to nawet rzadziej.

Suche przepompownie ścieków EDP posiadają wiele zalet.

 1. Zabezpieczenie armatury i pomp przed nagłymi zrzutami ścieków zanieczyszczonych częściami stałymi dzięki zastosowaniu poziomego rurowego zbiornika retencyjnego
 2. Bezpieczna oraz higieniczna obsługa dzięki umieszczeniu części technologicznej w komorze suchej
 3. Możliwość odcięcia układu i przeprowadzenia konserwacji zespołów pompowych w higienicznych warunkach
 4. Ograniczenie przestrzeni retencyjnej martwej do minimum i tym samym ograniczenie do minimum powstawania odorów
 5. Możliwość zabudowy w bliskim sąsiedztwie budynków mieszkalnych lub gospodarczych

 1. Ograniczenie martwej przestrzeni retencyjnej do minimum i tym samym zredukowanie do minimum powstawania odorów
 2. Możliwość zastosowania zespołów pompowych dowolnego producenta
 3. Możliwość zabudowy w bliskim sąsiedztwie budynków mieszkalnych lub gospodarczych

[/tab]

 1. Konkurencyjna cena w porównaniu do innych rozwiązań wykonanych w technologii suchej
 2. Możliwość zastosowania zespołów pompowych dowolnego producenta

W przeciwieństwie do tradycyjnych przepompowni układ suchej przepompowni ścieków EDP eliminuje ryzyko tworzenia się tzw. kożucha ściekowego, który stopniowo obrywając się może doprowadzić do uszkodzenia pompy.

Dane techniczne i zastosowanie

Dane techniczne:

 • Zgodność z normami zharmonizowanymi: PN-EN 12050-1, PN-EN 12050-2, PN-EN 12050-4
 • Zgodność z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011
 • Możliwość zastosowania pomp dowolnego producenta

Zastosowanie:

 • Transport ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych
 • Przepompownie ścieków: główne, sieciowe i lokalne
 • Obiekty technologiczne z suchą lokalizacją pomp

Opis działania suchej przepompowni ścieków EDP

Sucha przepompownia ścieków EDP stanowi kompletne, w pełni zautomatyzowane urządzenie, składające się z prefabrykowanego zestawu technologicznego zabudowanego wraz z pompami w komorze suchej i współpracującego z zewnętrznym rurowym zbiornikiem retencyjnym. Ścieki dopływają do przepompowni przez studnię kaskadową i poziomy rurowy zbiornik retencyjny. Są one kierowane do zbiornika rozdzielczego z przyłączonymi zespołami pompowymi, które automatycznie załączają się naprzemiennie po osiągnięciu odpowiedniego poziomu ścieków w zbiorniku rozdzielczym. Poziom ten jest mierzony za pomocą przetwornika ciśnienia hydrostatycznego, a w przypadku jego awarii – za pomocą czujników alarmowych wysokiego i niskiego poziomu. Przetwornik i czujniki zainstalowane w zbiorniku rozdzielczym współpracują z rozdzielnicą elektryczną realizującą zadany algorytm sterowania w systemie pracy automatycznej. Przy intensywnym napływie i przekroczeniu poziomu załączenia jednej pompy, następuje załączenie drugiej. Pojemność zbiornika rozdzielczego, jak i wydajność oraz ilość zespołów pompowych dobrane są z uwzględnieniem ilości dopływających ścieków. Całość suchej przepompowni ścieków zabudowana jest w komorze suchej (prefabrykowane kręgi betonowe lub polimerobetonowe albo gotowe studnie z tworzyw sztucznych), co umożliwia bezpośredni wgląd w prawidłowość pracy przepompowni oraz ułatwia demontaż, wymianę i konserwację jej poszczególnych elementów w higienicznych warunkach.

Obejrzyj działanie suchej przepompowni ścieków EDP

Parametry i konstrukcja suchej przepompowni ścieków EDP

Zestawienie parametrów typoszeregu

PL zestawienie parametrow typoszeregu EDP - Kopia

* Minimalna pojemność retencyjna została obliczona w oparciu o minimalną wydajność i liczbę załączeń pojedynczej pompy (nie więcej niż 10 cykli na godzinę). Określona pojemność może zostać zmniejszona, gdy zostaną użyte pompy o większej wydajności i/lub gdy napływ jest mniejszy od maksymalnego.

Pobierz konstrukcję suchej przepompowni EDP

Przykłady zastosowań

Nasze wdrożenia:

Strzekęcino, gmina Świeszyno, woj. zachodniopomorskie, Polska

Zasada działania suchej przepompowni ścieków EDP

Wyślij zapytanie