• en
  • gb
  • ru
  • zh-hans

Przepompownia pneumatyczna EPP działa już ponad 6 lat.

Przepompownia pneumatyczna EPP działa już ponad 6 lat.

Znajdująca się w miejscowości Przybyszewo (gmina Święciechowa), a będąca pod zarządem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Lesznie przepompownia pneumatyczna o parametrach: wydajności Qp=15,6 l/s i wysokości podnoszenia Hp=2,35 bar, jest pierwszym, oddanym do eksploatacji, obiektem z zastosowaną stacją sprężarkową w zewnętrznym kontenerze technologicznym.

Przepompownia w Przybyszewie jest ostatnim obiektem przed oczyszczalnią ścieków. Dzięki możliwości okresowej regulacji wydajności jest to idealne rozwiązanie dla terenów podmiejskich, które planowane są do rozbudowy. Możliwość okresowego opróżnienia rurociągu tłocznego eliminuje zjawisko zagniwania ścieków, które obecnie stanowi narastający problem.

Zewnętrzny kontener technologiczny to wygoda oraz bezpieczeństwo obsługi i pracy urządzenia. Obiekt ten spełnia normę europejską PN-EN 12050-1 i wzbudza duże zainteresowanie zarówno przyszłych użytkowników, jak i firm zajmujących się techniką pompową.

Poniżej prezentujemy zdjęcie kontenera technologicznego.