• en
  • gb
  • ru
  • zh-hans

Pompownia ścieków – hałas jak przy starcie samolotu?

Pompownia ścieków – hałas jak przy starcie samolotu?

Pompownia ścieków na ul. Szczawiowej w Szczecinie to miejsce, które budziło duży niepokój Zakładów Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.

Wszystko z powodu ogromnego hałasu panującego wewnątrz pompowni. Hałas rzędu 110dB sprawiał, iż obsługa wodociągów z duża niechęcią wykonywała czynności eksploatacyjne w tym obiekcie. Niedogodność ta była spowodowana uderzeniami kul zaworów zwrotnych po wyłączeniu się pomp, czyli podczas zamykania się zaworów zwrotnych.

Ratunkiem na zaistniałą sytuację okazał się zawór zwrotny SZUSTER system. Dzięki jego zastosowaniu zmniejszono hałas w przepompowni do poziomu dopuszczalnego, który nie zagraża już bezpieczeństwu obsługi.

Wyniki poziomu hałasu zostały potwierdzone przez niezależną jednostkę pomiarów akustyki – przedsiębiorstwo EKOLOGPOL.

Poniżej prezentujemy fotografie przed i po zastosowaniu zaworu SZUSTER system.

Przed modernizacją
Po modernizacji