Pneumatyczna tłocznia ścieków – rozwiązanie na odory.

Pneumatyczna tłocznia ścieków EPP to technologia eliminująca coraz bardziej narastający problem uciążliwości zapachowej w kanalizacji. Jest to rozwiązanie da Użytkowników sieci wod-kan, którzy:

  • szukają alternatywy dla kosztownego dozowania chemikaliów w celu pozbycia się uciążliwości odorowej
  • potrzebują dopasowania wydajności układu do aktualnych potrzeb bez konieczności wymiany jakichkolwiek urządzeń np. uwzględniając większe obciążenia w miesiącach letnich
  • cenią sobie wygodę i bezpieczną obsługę

Znacznym utrudnieniem dla pracy tradycyjnych przepompowni ścieków są zróżnicowane w czasie dopływy, które powodują zagniwanie ścieków. Naprzeciw temu problemowi wychodzi innowacyjna metoda napowietrzania ścieków w zbiorniku rozdzielczym przepompowni.

Ważna jest także możliwość płukania rurociągu tłocznego sprężonym powietrzem. Stosując unikalny system przedmuchiwania zbiornika rozdzielczego i poziomy rurowy zbiornik retencyjny, umożliwiamy bezpieczny transport ścieków surowych dla średnic rur ciśnieniowych odpływowych od DN80.

Aby lepiej poznać pneumatyczną tłocznię ścieków EPP, obejrzyj załączony film.

Pneumatyczna tłocznia ścieków SZUSTER system została laureatem konkursu GreenEvo, organizowanego przez Ministerstwo Środowiska.