• en
  • gb
  • ru
  • zh-hans

Odory z kanalizacji – jak temu zaradzić?

Odory z kanalizacji – jak temu zaradzić?

Odory z kanalizacji to problem o tyle istotny gdy na początku rozbudowy aglomeracji mamy do czynienia z kilkoma zamieszkałymi posesjami, a docelowo ma ich być np. kilkaset. Każdy jednak z mieszkańców musi odprowadzać ścieki i teraz, i za 50 lat.

Mając na uwadze zasady projektowania sieci kanalizacyjnej, z perspektywą jej działania przez 50 lat, pojawia się problem przewymiarowania oraz zbyt małych przepływów we wczesnej fazie rozwoju zlewni.

Gdyby problemów było zbyt mało, dochodzą jeszcze warunki topograficzne. Najczęściej mamy do czynienia z osiedlami na obrzeżach miast, położonymi w odległości kilku lub kilkunastu kilometrów od oczyszczalni ścieków albo co gorsze, z odległymi, małymi osadami wiejskimi zmieniającymi swoją funkcję okresowo na rekreacyjno-turystyczną.

Jak z taką sytuacją można sobie poradzić? EkoWodrol opracował rozwiązanie tych problemów – pneumatyczną przepompownię ścieków EPP SZUSTER system. Dzięki wyeliminowaniu pomp i zastosowaniu kompresorów uwolniliśmy się od ograniczeń wydajności. W trakcie sukcesywnego zwiększania dopływu ścieków, można w dowolny sposób zwiększać ciśnienie generowane przez sprężarki bez konieczności przebudowy przewodów tłocznych czy samej komory pompowni. Wydajność całego układu reguluje się więc w sposób płynny, nawet do ciśnienia 13 barów.

Dzięki bezpośredniemu kontaktowi ścieków z powietrzem, są one odświeżane, a tym samym nie zagniwają i nie wydzielają odorów.

Kolejnymi sukcesami rozwiązania jest odejście od konieczności stosowania zaworów odpowietrzająco-napowietrzających oraz możliwość automatycznego przedmuchiwania rurociągu sprężonym powietrzem.

Nie są to jednak wszystkie zalety pneumatycznej przepompowni ścieków. Priorytetowym zagadnieniem dla naszej firmy zawsze jest bezpieczeństwo. Czynności eksploatacyjne w komorze suchej przepompowni pneumatycznej prowadzone są w czystych i komfortowych warunkach, ponieważ retencja ścieków znajduje się poza nią, a system można w pełni odciąć od zbiornika retencyjnego na czas prac eksploatacyjnych.

Odory z kanalizacji – ten problem rozwiązuje pneumatyczna przepompownie ścieków EPP SZUSTER system.