• en
 • gb
 • ru
 • zh-hans

Kolumny EKON, EKOS

Kolumny EKON (zawór odpowietrzający) i EKOS (funkcja płucząco – spustowa) gwarantują bezpieczeństwo obsługi oraz pozwalają na precyzyjne zlokalizowanie zatoru.

Podstawowymi funkcjami kolumn EKON (odpowietrzająco – napowietrzające) oraz EKOS (płucząco – spustowe) są odprowadzanie i doprowadzanie dużych ilości powietrza, zabezpieczenie rurociągu przez wahaniem ciśnień, suchobiegiem pomp, uderzeniami hydraulicznymi.

Kolumny EKON posiadają zawór odpowietrzający gwarantujący poprawne działanie rurociągu tłocznego, a kolumny EKOS pełnią funkcję rewizyjną.

Kolumny EKON mogą również pełnić funkcję wyłącznie napowietrzającą w celu uniknięcia wystąpienia podciśnienia w kanalizacji ciśnieniowej ścieków. W tym przypadku jest dodatkowo stosowany zawór jednokierunkowy, który zamyka odpływ powietrza, zwłaszcza w miejscach występowania zjawiska lewara hydraulicznego. Tym samym brak jest odpływu powietrza z rurociągu tłocznego poprzez kolumnę EKON, w trakcie jego płukania sprężonym powietrzem, co zmniejsza straty energetyczne i zapotrzebowanie na moc urządzenia płuczącego.

Kolumny EKON mogą być również wyposażone w specjalne zawory, nie tylko w miejscach występowania lewara hydraulicznego. W tym przypadku, jest stosowany specjalny zawór quasi-jednokierunkowy, który ogranicza odpływ powietrza, gdy uciekające powietrze przekracza wartość progową. Tym samym tworzy tymczasowe, powolne zamknięcie układu podczas płukania, spowalniając prędkość ścieków i zapobiegając efektowi uderzenia wodnego. Zawór ten może być również wykorzystywany dla rurociągów tłocznych ścieków płukanych sprężonym powietrzem.

Do wdrożenia kolumn przyczyniło się uważane słuchanie potrzeb i opinii Użytkowników sieci wodno-kanalizacyjnych. Był to warunek spełnienia wymogów specyfikacji technicznej w ramach kontraktu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty”. Specyfikacja ta wymagała zastosowania bezpiecznego systemu odpowietrzenia ścieków na rurociągu tłocznym.

Kolumny SZUSTER system są wielofunkcyjne i gwarantują bezpieczeństwo obsługi. W tradycyjnych rozwiązaniach zawór odpowietrzający zlokalizowany jest w studni złazowej. Operatorzy podczas czynności eksploatacyjnych narażeni są na zagrożenie śmiercionośnymi gazami tj. trujący siarkowodór i wybuchowy metan. Kolumny EKON, EKOS eliminują te poważne zagrożenie, ponieważ obsługa odbywa się z poziomu terenu.

Kolumny znalazły szczególne uznanie wśród Użytkowników sieci kanalizacyjnych. Bezpieczeństwo, łatwość oraz szybkość użytkowania stanowią o popularności tego rozwiązania. W porównaniu do tradycyjnych rozwiązań, kolumny EKON, EKOS posiadają wiele zalet.

 1. Płukanie i opróżnianie rurociągu kanalizacji ściekowej w dowolnym kierunku dzięki zastosowaniu stojaka hydrantowego
 2. Bezpieczna obsługa z poziomu terenu
 3. Krótki czas montażu i demontażu zaworu napowietrzającego oraz redukcja kosztów serwisowania dzięki zastosowaniu szybkozłącza
 4. Możliwość precyzyjnego zlokalizowania zatoru (zamontowany manowakuometr w stojaku hydrantowym)

 1. Funkcja obsługi tylko z poziomu terenu
 2. Zmniejszona powierzchnia zabudowy
 3. Brak konieczności wykonywania odgałęzienia na rurociągu tłocznym w przypadku studni spustowej

 1. Skrócony czas montażu dzięki kompaktowej zabudowie
 2. Brak konieczności wykonania szerokiego i głębokiego wykopu, jak w przypadku studni betonowej
 3. Brak konieczności wykonywania odgałęzienia na rurociągu tłocznym w przypadku studni spustowej

Dane techniczne i zastosowanie kolumn

Dane techniczne:

 • Typy kolumn: EKON (odpowietrzająco – napowietrzająca), EKOS (płucząco-spustowa)
 • Zakres stosowanych średnic: DN50 – DN200
 • Ciśnienie nominalne: PN 1,0 MPa lub PN 1,6 MPa
 • Połączenie kołnierzowe: PN-EN 1092-2
 • Ścieki bez fekaliów i zawierające fekalia, deszczowe i przemysłowe
 • Temperatura ścieków od 5°C do 70°C i pH 4-8

Zastosowanie:

 • Umożliwienie płukania i opróżniania rurociągu pod ciśnieniem w dowolnym kierunku
 • Odpowietrzanie rurociągu w najwyższych punktach sieci, na długich opadających i wznoszących się trasach rurociągów, przed miejscami dławienia przepływu oraz za pompami
 • Napowietrzanie rurociągu w miejscach zagrożonych występowaniem podciśnienia

Opis działania kolumn

Montaż odbywa się na poziomym odcinku rurociągu w pozycji pionowej przy maksymalnym odchyleniu +/- 2°. Precyzyjne zlokalizowanie zatoru, który powstał w rurociągu tłocznym, jest możliwe dzięki stojakowi hydrantowemu z zamontowanym manowakuometrem. Poprzez analizę spadku ciśnienia można dokładnie określić odcinek sieci, który jest niedrożny. Wykorzystując zasuwy po obu stronach kolumn oraz innowacyjne szybkozłącze, do którego należy wpiąć stojak hydrantowy, dokonuje się przezbrojenia kolumny. Należy przepłukać wybrany odcinek rurociągu pozbawiając się zatoru, a następnie wykonać czynności przywracające stan pierwotny. Cała operacja przezbrojenia nie powinna zając dłużej niż 15 minut.

Szybkie przezbrojenie kolumn EKON, EKOS

Obejrzyj zasadę działania kolumn EKON, EKOS

Parametry i budowa kolumn żeliwnych GGG

PL wymiary kolumn EKON EKOS - Kopia

* Możliwe PN 1,6 [MPa]

Pobierz budowę kolumn EKON, EKOS

Parametry i budowa kolumn nierdzewnych INOX

PL wymiary kolumn EKON-INOX EKOS-INOX - Kopia

* Możliwe PN 1,6 [MPa]

Pobierz budowę kolumn EKON-INOX, EKOS-INOX

Pliki do pobrania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLIKI DO POBRANIA SZUSTER23

 

 

 

 

 

Zasada działania kolumn EKON, EKOS

Wyślij zapytanie