• en
  • gb
  • ru
  • zh-hans

SZUSTER system dla Użytkowników

Produkty SZUSTER system posiadają wiele cech, które ułatwiają obsługę i zapewniają bezpieczeństwo Użytkownikom sieci kanalizacyjnej.

Poniżej zaprezentowano wybrane z nich.

zawory zwrotne dla użytkowników

Zawory zwrotne

1Szybki serwis – łatwy dostęp do wnętrza, możliwość rewizji przewodu bez potrzeby demontażu zaworu. Zapoznaj się z doświadczeniami naszego klienta – amerykańskiego producenta przepływomierzy Coriolisa, dla którego łatwy i wygodny dostęp do wnętrza zaworu zdecydowanie skrócił czas serwisu.

2Cicha praca zaworu w wyniku braku wibracji kuli. Zmniejszenie poziomu hałasu w przepompowni opisano w studium przypadku na przykładzie komunalnej przepompowni ścieków w Szczecinie, gdzie dokonano wymiany tradycyjnego zaworu zwrotnego kulowego na zawór SZUSTER system.

3Mniejsze opory przepływu, co powoduje mniejsze zużycie energii. Przeczytaj artykuł, który zawiera wykres porównawczy współczynników oporów miejscowych zaworów kolanowych SZUSTER system oraz tradycyjnych zaworów zwrotnych. Obejrzyj film, który przedstawia testy zaworów zwrotnych na zgodność z normą PN/EN 12050-4.


kolumny EKON, EKOS dla uzytkowników

Kolumny EKON, EKOS

1Płukanie i opróżnianie rurociągu kanalizacji ściekowej w dowolnym kierunku dzięki zastosowaniu stojaka hydrantowego. Obejrzyj film, który przedstawia zasadę działania kolumn odpowietrzająco – napowietrzających EKON i płucząco-spustowych EKOS.

2Bezpieczna obsługa z poziomu terenu. Przeczytaj artykuł „Aspekty bezpieczeństwa i higieny obsługi systemów transportu ścieków”, który podkreśla, jak ważne jest zachowanie zasad BHP szczególnie w kontekście występowania w kanalizacji śmiercionośnych gazów tj. siarkowodór i metan.

3Krótki czas montażu i demontażu zaworu napowietrzającego oraz redukcja kosztów serwisowania dzięki zastosowaniu szybkozłącza.

4Możliwość precyzyjnego zlokalizowania zatoru (zamontowany manowakuometr w stojaku hydrantowym).


Suche przepompownie ścieków EDP dla użytkowników
Suche przepompownie ścieków EDP

1Zabezpieczenie armatury i pomp przed nagłymi zrzutami ścieków zanieczyszczonych częściami stałymi dzięki zastosowaniu poziomego rurowego zbiornika retencyjnego. Obejrzyj film, który prezentuje zasadę działania oraz budowę suchej przepompowni ścieków EDP.

2Bezpieczna oraz higieniczna obsługa poprzez umieszczenie części technologicznej w komorze suchej, a także możliwość odcięcia układu i przeprowadzenia konserwacji zespołów pompowych w higienicznych warunkach. Załączony artykuł „Aspekty bezpieczeństwa i higieny obsługi systemów transportu ścieków” porównuje klasyczne przepompownie mokre  z przepompowniami wykonanymi w technologii suchej oraz prezentuje zdjęcia obu technologii po kilkuletnim okresie eksploatacji.

3Możliwość zabudowy w bliskim sąsiedztwie budynków mieszkalnych lub gospodarczych. Poprzez ograniczenie powstawania odorów suche przepompownie ścieków EDP można zlokalizować na terenach silnie zurbanizowanych.

4Ograniczenie przestrzeni retencyjnej martwej do minimum i tym samym ograniczenie do minimum powstawania odorów.


Pneumatyczne przepompownie ścieków EPP dla użytkowników
Pneumatyczne przepompownie ścieków EPP

1Odświeżanie pompowanych ścieków, zapobiegające ich zagniwaniu podczas transportu, a także możliwość okresowego napowietrzania i/lub całkowitego opróżniania rurociągu tłocznego poprzez jego przedmuchanie sprężonym powietrzem. Obejrzyj film, na którym przedstawiciel MPWiK Leszno podkreśla jak istotna jest to cecha z punktu widzenia eksploatacji przepompowni.

2Bezpieczna oraz higieniczna obsługa poprzez umiesz­czenie części technologicznej w komorze suchej. Obejrzyj film, który prezentuje zasadę działania oraz budowę pneumatycznej  przepompowni ścieków EPP.

3Możliwość dopasowania wydajności układu do aktual­nych potrzeb bez konieczności wymiany jakichkolwiek urządzeń. Jest to cecha istotna w przypadku, gdy na początku rozbudowy aglomeracji mamy do czynienia z kilkoma zamieszkałymi posesjami, a docelowo ma ich być kilkakrotnie razy więcej.

4Transport ścieków przy nierównomiernych dopływach, zapobieganie ich zagniwaniu i wydzielaniu się odorów. Jest to szczególnie istotne w przypadku miejscowości wypoczynkowych, gdzie rozbiór wody zależny jest od sezonu.